dnes je 14.6.2024

Input:

Výpis ze zdravotnické dokumentace

14.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3
Výpis ze zdravotnické dokumentace

JUDr. Anna Janáková

Účel výpisu ze zdravotnické dokumentace

Výpis ze zdravotnické dokumentace je jedním z podkladů pro zhodnocení zdravotní způsobilosti k práci posuzované osoby v případě, kdy posuzovaná osoba není u posuzujícího lékaře (oboru všeobecné praktické lékařství) zároveň registrována.

Výpis ze zdravotnické dokumentace slouží k tomu, aby lékař posuzující zdravotní způsobilost k práci měl k dispozici základní informace o dosavadním zdravotním stavu nebo vývoji zdravotního stavu posuzované osoby (uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance) předané registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství.

Sdělení kontaktu na registrujícího praktického lékaře

Registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství je poskytovatel, kterého si pacient (uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnanec) zvolil, a ani zaměstnavatel, ani poskytovatel pracovnělékařských služeb nemohou tuto volbu ovlivnit. Zaměstnanec je povinen sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb jméno a adresu registrujícího poskytovatele zdravotních služeb [§ 56 písm. c) ZoSZS].

Vyžádání výpisu ze zdravotnické dokumentace

Výpis ze zdravotnické dokumentace si vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb u příslušného registrujícího praktického lékaře. Výpis ze zdravotnické dokumentace si může posuzující lékař vyžádat prostřednictví posuzované osoby.

Výpis ze zdravotnické dokumentace ze zahraničí

Pokud má být při pracovnělékařské prohlídce posuzována osoba, o jejímž zdravotním stavu je vedena zdravotnická dokumentace na území jiného státu, pak posuzující lékař použije výpis z této dokumentace, ke kterému je přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. Úředně ověřený překlad se nepředkládá k výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené ve slovenském jazyce [§ 42 odst. 1 písm. b) ZoSZS].

Poskytování informací prostřednictvím výpisu

Povinnost, aby si poskytovatelé zdravotních služeb vzájemně předávali potřebné informace o zdravotním stavu pacienta, které jsou nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb poskytovaných pacientovi, je zakotvena v § 45 odst. 2 písm. g) zákona č. 372/2011 Sb., tato povinnost se vztahuje i na poskytování informací prostřednictvím výpisu ze zdravotnické dokumentace.

Při nesplnění této povinnosti, se poskytovatelé zdravotních služeb mohou dopustit správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Obsahové

Nahrávám...
Nahrávám...