dnes je 14.6.2024

Input:

Vybrané skutkové podstaty přestupků správních deliktů podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále též ZoZS")

22.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2
Vybrané skutkové podstaty přestupků správních deliktů podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále též „ZoZS”)

JUDr. Anna Janáková

Přestupek na úseku poskytování zdravotních služeb

Přestupku na úseku poskytování zdravotních služeb se dopustí fyzická osoba, která:

Skutková podstata Výše finančního postihu v Kč Odkaz na příslušné ustanovení zákona
poskytuje zdravotní služby bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tedy v rozporu s § 11 odst. 2 ZoZS až 1 000 000 § 114 odst. 1 písm. a) a
§ 114 odst. 3 písm. a) ZoZS
jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo na základě rozhodnutí příslušného správního orgánu, v rozporu s § 60 odst. 1 nebo 2 ZoZS nezajistí předání zdravotnické dokumentace nebo jejího soupisu nebo nepředá zdravotnickou dokumentaci nebo její soupis příslušnému správnímu orgánu až 100 000 § 114 odst. 1 písm. e) a odst. 3 písm. c) ZoZS

Správní delikt na úseku poskytování zdravotních služeb

Vybíráme několik skutkových podstat správních deliktů (v užším slova smyslu) podle ZoZS, které se týkají i poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Správního deliktu se může při poskytování zdravotních služeb dopustit například právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která:

Skutková podstata Výše finančního postihu v Kč Odkaz na příslušné ustanovení zákona
poskytuje zdravotní služby bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo poskytuje zdravotní služby neuvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tedy v rozporu s § 11 odst. 2 ZoZS až 1 000 000 § 115 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) ZoZS
jako osoba, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo na základě rozhodnutí příslušného správního orgánu, v rozporu s § 60 odst. 1 nebo 2 ZoZS nezajistí předání zdravotnické dokumentace nebo jejího soupisu nebo nepředá zdravotnickou dokumentaci nebo její soupis příslušnému správnímu orgánu až 100 000 § 115 odst. 1 písm. e) a odst. 3 písm. c) ZoZS
v rozporu s § 11 odst. 3 ZoZS poskytuje zdravotní služby prostřednictvím osoby, která není způsobilá k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb až 500 000 § 117 odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. c) ZoZS
v rozporu s § 11 odst. 6 ZoZS poskytuje zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení, které není pro poskytování zdravotních služeb technicky nebo věcně vybaveno až 500 000 § 117 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. c) ZoZS
v rozporu s § 26 odst. 3 ZoZS nezajistí předání kopie zdravotnické dokumentace nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli až 300 000 § 117 odst. 1 písm. g) a odst. 4 písm. e) ZoZS
Nahrávám...
Nahrávám...