dnes je 15.4.2024

Input:

Ukončení soukromé lékařské praxe a vyměřovací základ pojistného

7.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.15.2
Ukončení soukromé lékařské praxe a vyměřovací základ pojistného

Ing. Ivan Macháček

Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění

Podle znění § 3a odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, je stanoveno, že vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmů fyzických osob.

Vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění

V ustanovení § 5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, je stanoveno, že vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek

Nahrávám...
Nahrávám...