dnes je 20.7.2024

Input:

Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu

14.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.1
Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu

JUDr. Anna Janáková

Novinka od 1. 11. 2017

Podle novely ZoSZS, uskutečněné zákonem č. 202/2017 Sb., lze s právní účinností od 1. 12. 2017 výpis ze zdravotnické dokumentace pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby pro stejný účel nahradit potvrzením o tom, že nebyla od posledního vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace zjištěna změna zdravotního stavu, tzv. potvrzení o nezměněném zdravotním stavu (§ 42a odst. 1 ZoSZS).

Předpoklad pro vydání potvrzení o nezměněném zdravotním stavu

Výpis ze zdravotnické dokumentace lze pro posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu posuzované osoby pro stejný účel nahradit potvrzením o nezměněném zdravotním stavu pokud:

  • výpis požádá stejný poskytovatel, který již dříve vydal lékařský posudek, a

  • nedojde od dříve vydaného výpisu ze zdravotnické dokumentace ke změně zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby.

Vyžádání potvrzení o nezměněném zdravotním stavu

Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu si vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb u příslušného registrujícího praktického lékaře. Může si je vyžádat také prostřednictvím posuzované osoby (§ 42a odst. 4 ZoSZS).

Lhůta k vydání potvrzení

Novelou ZoSZS právně účinnou od 1. listopadu 2017 byla nově stanovena pro registrujícího poskytovatele lhůta pro vydání potvrzení o nezměněném zdravotním stavu (§ 42a odst. 2 ZoSZS), a to nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti (stejná lhůta jako lhůta pro vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace).

Doba použití potvrzení

Novelizovaný ZoSZS stanovil nově také lhůtu pro použití potvrzení o nezměněném zdravotním stavu (§ 42a odst. 2 ZoSZS). Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu lze použít pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby v době nejdéle 90 dnů ode dne jeho vydání registrujícím poskytovatelem (lhůta je shodná s lhůtou pro použití výpisu ze zdravotnické dokumentace).

Kdy není třeba vyžadovat potvrzení o nezměněném zdravotním stavu

Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, stejně jako výpis ze zdravotnické evidence, podle novelizovaného ZoSZS s právní účinností od 1. listopadu 2017 není třeba požadovat, pokud to s ohledem:

  • na důvody posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo

jiné předložené podklady

není nezbytné (§ 42a ZoSZS). Důvody, kdy není třeba požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, stanoví s právní účinností od 15. prosince 2017 VoPLS.:

  • při mimořádné prohlídce, pokud od vydání posledního lékařského posudku uplynula doba kratší než 6 měsíců (§ 12 odst. 4 VoPLS),

  • v případě zjištění zdravotního stavu zaměstnance při výstupní prohlídce (§ 13 odst. 1 VoPLS).

Účel potvrzení o nezměněném zdravotním stavu

Výpis ze zdravotnické dokumentace je jedním z podkladů pro zhodnocení zdravotní způsobilosti k práci posuzované osoby v případě pracovnělékařských prohlídek. Účel vydání potvrzení o nezměněném zdravotním stavu musí být

Nahrávám...
Nahrávám...