dnes je 14.6.2024

Input:

Hodnocení zdravotního stavu při pracovnělékařských prohlídkách

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2
Hodnocení zdravotního stavu při pracovnělékařských prohlídkách

JUDr. Anna Janáková

Základ pro hodnocení poskytovatelem PLS

Posuzující lékař při pracovnělékařské prohlídce hodnotí zdravotní stav za účelem posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby, a to na základě:

a) informací zjištěných při pravidelném dohledu na pracovištích a nad výkonem práce,

b) údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o pracovnělékařskou prohlídku,

c) závěrů lékařské prohlídky a odborných vyšetření a

d) údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

V praxi však mohou nastat níže popsané specifické situace, které základ pro hodnocení zdravotní způsobilosti poněkud pozměňují.

Pracovnělékařská prohlídka u registrujícího poskytovatele

Pokud zaměstnavatel využije možnosti, které mu dává ustanovení § 54 odst. 2 písm. b) ZoSZS, a vyšle za podmínek stanovených zákonem uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce k jeho registrujícímu poskytovateli, pak se provádí hodnocení zdravotní způsobilosti na základě údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o pracovnělékařskou prohlídku, údajů ze zdravotnické dokumentace vedené tímto poskytovatelem (pak není třeba výpisu ze zdravotnické dokumentace) a závěrů pracovnělékařské prohlídky.

V tomto případě registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nemá k dispozici informace, které by bylo možno zjistit při pravidelném dohledu na pracovištích a nad výkonem práce, protože ho nevykonává.

V tomto směru je posuzující lékař plně odkázán na informace, které mu poskytne zaměstnavatel v žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci. Možnost prohlídky u registrujícího praktického lékaře je proto stanovena pouze pro práce, které jsou zařazeny podle ZoOVZ do kategorie první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy.

Na druhé straně není třeba žádat výpis ze zdravotnické dokumentace, protože registrující praktický lékař má zdravotnickou dokumentaci posuzované osoby k dispozici.

Porovnání podkladů pro hodnocení

Poskytovatel PLS Registrující praktický lékař
Nahrávám...
Nahrávám...