dnes je 20.7.2024

Input:

Řešení otázek a procvičení k lekci 2

19.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7
Řešení otázek a procvičení k lekci 2

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková

Vaším úkolem bylo odpovědět na následující otázky:

1. Právně způsobilý, dospělý pacient odmítá zákrok, který je z hlediska jeho zdraví potřebný, o čemž jej lékař poučil. Jak má lékař postupovat?

a) Učiní o odmítnutí péče vlastnoruční záznam do dokumentace,

b) Vyzve pacienta, aby nahlas a před svědkem prohlásil, že byl poučen o rizicích, ale péči odmítá,

c) Provede záznam o negativním reversu v písemné podobě, po poučení vyzve pacienta, aby záznam podepsal, a založí záznam do zdravotnické dokumentace.

Správná odpověď je c).

Odpověď lze nalézt v § 34 odst. 3 ZZS. Pokud pacient, kterému byla podána informace o zdravotním stavu, odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, je třeba informaci o jeho zdravotním stavu podat opakovaně v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, je třeba o tom učinit písemné prohlášení (negativní revers).

Náležitosti záznamu o tzv. negativním reversu byly dříve uvedeny ve vyhlášce č. 98/2012, v příloze 1 bod 6 (ve znění účinném do 23. 7. 2018), v současné době již ve vyhlášce stanoveny nejsou, lze však i nadále doporučit, aby tyto údaje záznam obsahoval. V opačném případě by dokumentace nebyla zcela průkazná a mohl

Nahrávám...
Nahrávám...