dnes je 15.4.2024

Input:

Vzory některých písemností při kontrole

10.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.7
Vzory některých písemností při kontrole

Ing. Daniela Horníčková

Pro potřeby poskytovatelů pracovnělékařských služeb připojujeme dva vzory písemností, které mohou využít při kontrolách jejich činnosti – poskytování pracovnělékařských služeb.

Vzor námitky podjatosti

Námitka podjatosti kontrolujícího

Poskytovatel pracovnělékařských služeb:

MUDr. Jan Veselý, všeobecný praktický lékař

Potoční 4

268 65 Lhotka

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Ve Lhotce 15. května 2015

Námitka podjatosti kontrolujícího

Dne 11. května 2015 byla u mne Krajským úřadem Středočeského kraje zahájena kontrola poskytování pracovnělékařských služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to předložením pověření ke kontrole č. j. KUSK-12345/2015, ze dne 20. dubna 2015.

V souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, podávám tímto námitku podjatosti vůči Janě Smutné, kontrolující pověřené k provedení výše uvedené kontroly.

Jana Smutná pracovala v letech 2010–2013 v mé ordinaci jako zdravotní sestra. Vzhledem k jejím neuspokojivým pracovním výsledkům bylo přistoupeno k rozvázání pracovního poměru ke dni 30. června 2013.

S pozdravem

…………………………………

MUDr. Jan Veselý

(podpis)

Vzor námitky proti kontrolním zjištěním

Námitka proti kontrolním zjištěním

Poskytovatel pracovnělékařských služeb:

MUDr. Jan Veselý, všeobecný praktický lékař

Potoční 4

268 65 Lhotka

Nahrávám...
Nahrávám...