dnes je 6.12.2023

Hygienické normy, nakládání s odpadyGarance

20.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato lekce je zaměřená na hygienické normy a správné nakládání s odpady. Čtenář získá základní orientaci v problematice.

Kontrolní otázky a cvičení k lekci 3Garance

15.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení k lekci 3Garance

15.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana osobních údajů a GDPRGarance

14.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na ochranu osobních údajů je jedním ze základních lidských práv a tedy i jedním z nejdůležitějších práv pacienta. Toto právo souvisí s obecnějším právem, a sice právem na ochranu soukromí. Údaje o zdravotním stavu jsou považovány za zvláště citlivé,…

Kvalifikace a odborná způsobilost cizího státního příslušníkaGarance

12.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z otázek, kterou každoročně celosvětově řeší možná až tisícovky lékařů, je otázka, zda budou poskytovat zdravotní služby ve státě, kde získali potřebnou kvalifikaci, popřípadě, zda se pokusí získat uplatnění v…

Řešení otázek a procvičení k lekci 1Garance

11.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvod do problematiky právní odpovědnosti ve zdravotnictvíGarance

11.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotnické právo je jedním z nejrychleji se rozvíjejících právních oborů. Důvodem jsou především změny v náhledu na vztah mezi lékařem a pacientem. Dříve běžný paternalistický model, ve kterém lékař rozhoduje za pacienta, zda bude léčen a jaký léčebný postup…

Kontrolní otázky a procvičení k lekci 1Garance

10.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a procvičení k lekci 9Garance

7.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení k lekci 12Garance

4.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. V provozním řádu zdravotnického zařízení je napsáno, že chodbu ve druhém patře je třeba uklízet vždy v 9:00 a ve 14:00 hodin. Uklízečka uklízí chodbu pouze ve 14:00 hodin s tím, že vyhláška č. 306/2012 Sb. uvádí, že se úklid prostor provádí denně na…

Kontrolní otázky a procvičení k lekci 12Garance

4.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení k lekci 9Garance

4.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. V pracovním řádu vydaném zaměstnavatelem je mimo jiné obsaženo následující ustanovení: „Zaměstnanec je povinen za každých 10 minut, o které se opozdí s příchodem na pracoviště, uhradit do připravené pokladničky 20 Kč.” Vy, jako ředitel právnické osoby –…

Pracovněprávní vztahy - práva a povinnostiGarance

3.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pracovního poměru vyplývá pro zaměstnance i zaměstnavatele celá řada vzájemných práv a povinností, přičemž platí, že povinnosti jednoho odpovídá zpravidla právo toho druhého.

Kontrolní otázky a cvičení k lekci 8Garance

27.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. David Zahumenský, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení k lekci 8Garance

27.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. David Zahumenský, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trestní oznámeníGarance

26.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. David Zahumenský, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z nejdůležitějších úkolů státu je zajistit ochranu osobám na svém území. Stát tento úkol plní prostřednictvím trestního práva, jehož účelem je chránit práva a důležité zájmy, mezi které patří rovněž zájem na zachování zdraví…

Kontrolní otázky a cvičení k lekci 7Garance

24.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. David Zahumenský, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení k lekci 7Garance

24.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. David Zahumenský, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stížnost a žalobaGarance

24.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. David Zahumenský, JUDr. Ondřej Dostál, Ph. D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Činnost zdravotnických pracovníků může být podrobena přezkumu ze strany řady institucí – správních orgánů, zdravotních pojišťoven, profesních komor, soudů. Předmětem přezkumu je dodržování povinností, které pro zdravotníky vyplývají z řady různých právních…

Řešení otázek a procvičení lekce 6Garance

12.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. David Zahumenský, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a procvičení k lekci 6Garance

12.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. David Zahumenský, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematický pacientGarance

11.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. David Zahumenský, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem této kapitoly je popsat, jaké povinnosti, práva a možnosti dává český právní řád lékaři v případě, že se setká s problematickým pacientem nebo příbuznými pacienta.

Řešení otázek a procvičení k lekci 5Garance

10.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a cvičení k lekci 5Garance

10.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti lékaře a pacientaGarance

7.10.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři, sestry, pacienti a jejich příbuzní jsou lidé jako všichni ostatní. Zdravotnické právo sice stanoví některá zvláštní oprávnění a zvláštní povinnosti, naprostá většina pravidel však platí stejně v běžném životě i v medicínském…

Kontrolní otázky a procvičení k lekci 4Garance

21.9.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení lekce 4Garance

21.9.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informovaný souhlasGarance

20.9.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhledá-li pacient pomoc ve zdravotnickém zařízení, právo jednak požaduje po zdravotnících, aby mu poskytli kvalifikovanou péči z medicínského hlediska, jednak jim stanoví též povinnost předem informovat pacienta o všech plánovaných úkonech a vyžádat si jeho…

Řešení otázek a procvičení k lekci 2Garance

19.9.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a cvičení k lekci 2Garance

19.9.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékařská dokumentaceGarance

14.9.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotníci mají etickou i právní povinnost vést zdravotnickou dokumentaci a uvádět v ní všechny významné okolnosti týkající se zdravotního stavu pacienta a postupu při léčbě.

Přechod ze skutečných výdajů na paušální výdajeGarance

17.8.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy podle § 7 nebo § 9 ZDP by měl sledovat své skutečné výdaje a podle jejich výše by se měl nejpozději do skončení zdaňovacího období resp. do sestavení daňového přiznání k dani z příjmů za uplynulé zdaňovací…

Slevy na dani u poplatníkaGarance

15.8.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit za zdaňovací období 2023 slevy na dani, specifikované v § 35ba odst. 1 ZDP, v následující výši:

Prominutí daně nebo příslušenství daněGarance

15.8.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prominutím daně a příslušenstvím daně se zabývají § 259 až § 260 DŘ ve znění zákona č. 283/2020 Sb. K prominutí daně i příslušenství daně může dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její…

Aktuálně ke zdanění výdělečně činných důchodců v roce 2023Garance

15.8.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada občanů pobírajících starobní důchod má další příjmy z výdělečné činnosti. Může jít jednak o příjmy dosahované v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), dále o příjmy ze samostatné činnosti, o příjmy z…

Výhody a některé nevýhody spolupráce osobGarance

8.8.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňovým řešením spolupráce osob se zabývá § 13 ZDP. Hlavní výhodou uplatnění spolupráce osob ve smyslu tohoto ustanovení je možnost minimalizovat daňové zatížení poplatníků daně z příjmů fyzických…

Novela evropské regulace přechodných ustanovení pro zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitroGarance

31.7.2023, Dr. Ing. Tomáš Honc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 15. března 2023 bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a rady 2023/607, které dopadá na procesy zejména time managementu při uplatňování nové evropské regulace. Jakkoliv je tato změna přechodných ustanovení racionálně očekávatelná, není zcela plošná a…

Pohledávky a závazky ve zdravotním pojištěníGarance

18.7.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky jsou obecně velmi aktuálním tématem a i zdravotní pojišťovny evidují nemalý počet subjektů neplnících jednu ze základních zákonných povinností ve zdravotním pojištění. Touto povinností je placení pojistného, případně záloh na pojistné u…

Plnění poskytnutá zaměstnavatelem a zdravotní pojištěníGarance

23.5.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V otázce poskytnutých plnění a jejich (ne)zahrnování do vyměřovacího základu pro placení pojistného na zdravotní pojištění je primárně důležitá přímá vazba na jejich zdaňování. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou…

Paušální daň pro soukromé lékařeGarance

6.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 540/2020 Sb., který novelizoval zákon o daních z příjmů, došlo k zavedení paušálního režimu pro určité skupiny poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti s účinností od 1. 1. 2021. Zákonem č. 366/2022 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2023 k podstatnému…

Zdanění dohod, pokud poplatník neučiní prohlášení k daniGarance

4.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce daně, u kterého poplatník neučinil na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti nepřihlédne k žádné měsíční slevě na dani podle § 35ba ZDP ani k měsíčnímu daňovému…

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a pojištěníGarance

3.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z bodu 5 § 5 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění vyplývá, že nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, přičemž pro účast těchto…

Zdanění dohod, pokud poplatník učiní prohlášení k daniGarance

3.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud poplatník učiní prokazatelně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, zdanění odměny z dohod probíhá vždy podle § 38h odst. 1 ZDP, a to bez ohledu na výši odměny z dohody. Plátce daně (zaměstnavatel) vypočte zálohu na daň…

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práceGarance

3.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 3 ZP se uvádí, že závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu. Základními pracovněprávními vztahy jsou podle téhož ustanovení pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.…

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich zdaněníGarance

1.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada fyzických osob má kromě příjmů z hlavního zaměstnání ještě další příjmy ze zaměstnání u druhého zaměstnavatele, v převážné většině na základě uzavřené dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Rovněž řada starobních důchodců pobírajících…

Zálohy na daň z příjmůGarance

1.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost platit zálohy na daň vyplývá z § 174 DŘ. Zde se uvádí, že daň lze zajistit prostřednictvím placení záloh, jestliže daň není ještě známa a neuplynul-li den její splatnosti. Daňový subjekt je povinen platit zálohy na daň ve výši a lhůtách stanovených…

Zaměstnanec může požádat o provedení ročního zúčtováníArchiv

1.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 38ch odst. 1 a odst. 2 ZDP je specifikován postup poplatníka, který učinil prohlášení k dani u svého zaměstnavatele, v souvislosti s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění. Termín pro požádání ročního zúčtování je stanoven nejpozději do 15. února po…

Řádné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osobGarance

31.3.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 38g ZDP se stanoví případy, kdy poplatník daně z příjmů fyzických osob podává a kdy nepodává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Režimy daňových výdajůGarance

31.3.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník daně z příjmů s příjmy ze samostatné činnosti vymezené v § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP a v § 7 odst. 2 ZDP (tedy i soukromý lékař, lékárník apod.) se může kdykoliv rozhodnout, zda uplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a…

Nahrávám...
Nahrávám...