dnes je 15.4.2024

Input:

Záznam o poskytnutém poradenství

1.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2
Záznam o poskytnutém poradenství

JUDr. Anna Janáková

Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen vést dokumentaci o pracovnělékařských službách poskytnutých pro zaměstnavatele. Prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, stanoví podrobnosti ohledně toho, jaký má mít tato dokumentace obsah.

Obsahové náležitosti

O poskytnutí poradenských činností [výčet viz § 2 písm. b) vyhlášky č. 79/2013 Sb.] vyhotovuje poskytovatel pracovnělékařských služeb záznam, který má mít podle citované vyhlášky následující obsahové náležitosti:

 • datum a místo poskytnutí poradenství,

 • stručný obsah poskytnutého poradenství,

 • identifikační údaje osob (v rozsahu funkce, titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení), které pro zaměstnavatele poskytly poradenství,

 • podpisy osob, které poskytly poradenství.

Doporučujeme uživatelům příručky vzor písemnosti záznamu o poskytnutém poradenství, který mohou při své práci poskytovatele pracovnělékařských služeb využít. Vzor obsahuje povinné obsahové náležitosti i obsahové náležitosti doporučené, které jsou na úvaze poskytovatele pracovnělékařských služeb, zda se rozhodne je zařadit.

Poskytovatel PLS:.....................................................................................................................

(Uvedou se identifikační údaje poskytovatele pracovnělékařských služeb např. ve formě „hlavičkového” papíru.)

Záznam o poskytnutém poradenství

Datum poskytnutého poradenství: ….........................…………...

(Uvede se den, měsíc a rok.)

Místo poskytnutí poradenství: ................................................................................................

(Uvede se provozovna zaměstnavatele, ordinace poskytovatele pracovnělékařských služeb, školicí místnost zaměstnavatele apod.)

Obsah poskytnutého poradenství: .........................................................................................

…................................................................................................................................................

Popíše se stručný obsah poskytnutého poradenství, například:

 • školení zaměstnanců dílny ….........................…………... v poskytování první pomoci,

 • poradenství ohledně návrhů opatření zaměstnavatele k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví,

 • poradenství ohledně pracovních míst osob pracujících u osobních počítačů v útvarech ….........................…………... z hlediska ergonomie a fyziologie práce,

 • úprava pracovního místa u zaměstnance se zdravotním postižením,

 • poskytování ochranných nápojů v horkých provozech,

 • zajištění pitného režimu v horkých dnech,

 • poradenství ohledně opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně a jiná vážná nebezpečí, která je zaměstnavatel povinen přijmout podle § 102 odst. 6 zákoníku práce, a další.)

Časový rozsah poradenství: ...................................................................................................

(Jedná se údaj nepovinný, který však může být praktický pro sledování a přehled o rozsahu

Nahrávám...
Nahrávám...