dnes je 20.7.2024

Input:

Právní účinky lékařského posudku

31.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7
Právní účinky lékařského posudku

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Speciálně je třeba v právní úpravě řešit otázku, odkdy nastávají právní účinky lékařského posudku. Právní účinky lékařského posudku určují, od kterého okamžiku je třeba se jeho závěry řídit.

Právní účinky lékařského posudku:

  • se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je stanovena poprvé, nastávají pro osobu, které byl předán, dnem jeho prokazatelného předání,

  • se závěrem o zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku, nastávají pro osobu, které byl předán, dnem, kdy končí platnost předcházejícího posudku (nejdříve však dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení rozhodnutí o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb),

  • o zdravotním stavu nastávají pro osobu, které byl předán, dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení správního úkonu o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

V případě, kdy se oprávněná osoba vzdá podle § 46 odst. 1 ZoSZS práva na přezkoumání lékařského posudku se závěrem podle druhé a třetí odrážky, nastávají právní účinky tohoto posudku prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy tak učinila poslední z nich.

Uplatnění lékařského posudku

Lékařský posudek lze obecně uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dnů ode dne jeho vydání, není-li v něm nebo jiném právním předpise stanovena kratší lhůta. Pokud je lékařský posudek po přezkoumání příslušným správním úřadem potvrzen, může být použit pro účely, pro které byl vydán, do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl prokazatelně doručen správní úkon, jímž byl lékařský posudek potvrzen. To neplatí, jde-li o posudek o zdravotní způsobilosti posuzované osoby pro účast na škole v přírodě nebo na zotavovací akci podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Takový posudek má podle zákona o ochraně veřejného zdraví platnost 2 roky od

Nahrávám...
Nahrávám...