Obsah

 

 

Úhradová vyhláška

Co je úhradová vyhláška?

Úhradová vyhláška je právní předpis, kterým se stanoví hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení ve zdravotnictví. Úhradovou vyhlášku vydává Ministerstvo zdravotnictví na základě § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Úhradová vyhláška pro rok 2019 byla vydána dne 5. 9. 2018 jako vyhláška č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

Úhradová vyhláška a seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Úhradová vyhláška 2019 v pdf (od 1. 1. 2019)

Úhradová vyhláška 2019 on-line (přístup bez nutnosti přihlášení)

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Úhradová vyhláška 2018

Vyhláška č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 byla vydána dne 30. 10. 2017 a je účinná od 1. 1. 2018.

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Ministerstvo zdravotnictví vydalo a novelizuje také vyhlášku č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.