dnes je 11.8.2022

Input:

Zaměstnanecké benefity versus naturální mzda

2.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.10.6
Zaměstnanecké benefity versus naturální mzda

Ing. Ivan Macháček

V § 109 odst. 2 ZP se uvádí, že mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Naturální mzdu lze poskytovat za podmínek uvedených v § 119 ZP. Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky (s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek), výkony, práce nebo služby. Přitom naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Zaměstnavatel je však povinen zaměstnanci vyplatit v penězích mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy. Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala ceně, kterou zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky, výkony, práce nebo služby ostatním odběratelům, obvyklé ceně, nebo částce, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky, výkony, práce nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší než obvyklá cena.

Otázkou je, zda naturální mzdu je možné obecně podřadit pod nepeněžní plnění poskytovaná formou zmíněnou v § 25 odst. 1 písm. h) ZDP, anebo zda naturální mzda je daňově uznatelným nákladem, pokud splňuje kritéria daná v § 24 odst. 1 ZDP bez ohledu na § 25 odst. 1 písm. h) ZDP. Touto problematikou se zabýval příspěvek předložený na Koordinační výbor, projednaný pod číslem 433/08.10.14 (jedná se o odborná jednání k daňovým problémům předložená daňovými poradci, ke kterým se vyjadřují zástupci Generálního finančního ředitelství).

Generální finanční ředitelství k problematice

Nahrávám...
Nahrávám...