dnes je 11.8.2022

Input:

Srovnání benefitu a zvýšení mzdy

2.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.10.5
Srovnání benefitu a zvýšení mzdy

Ing. Ivan Macháček

Správně zvolené zaměstnanecké benefity mohou být jak u zaměstnance, tak u zaměstnavatele výhodnější než vlastní zvýšení mzdy o stejnou částku. Uvedeme si to na příkladu, kdy ve variantě A zaměstnavatel (právnická osoba) zaměstnanci vyplatí mimořádnou odměnu ve výši 35 000 Kč a ve variantě B zaměstnavatel uhradí zaměstnanci v rámci zaměstnaneckého benefitu jednorázový příspěvek na jeho soukromé životní pojištění ve stejné výši 35 000 Kč. Budeme předpokládat, že zaměstnanec má příjmy do limitní hranice pro uplatnění sazby daně 15 %.

Varianta A – Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci mimořádnou odměnu ve výši 35 000 Kč (za měsíc listopad 2022)

Řešení u zaměstnance:

  • Odměna za měsíc listopad 2022 ............35 000 Kč

  • Zvýšení zálohy na daň o částku (15 %) .....5 250 Kč

  • Pojistné hrazené zaměstnancem (11 %) ....3 850 Kč

Čistý příjem zaměstnance z odměny činí 35 000 Kč – 5 250 Kč – 3 850 Kč = 25 900 Kč.

Řešení u zaměstnavatele:

  • Mzdový náklad za listopad 2022 ................................35 000 Kč

  • Sociální a zdravotní pojištění z odměny (33,80 %) .........11 830 Kč

  • Daňový náklad zaměstnavatele .................................46 830 Kč

U zaměstnavatele dojde ke zvýšení jeho daňově uznatelných nákladů o částku 46 830 Kč a o stejnou částku ke snížení základu daně, takže při sazbě daně z příjmů právnických osob 19 % činí snížení daně z příjmů o částku 46 830 Kč × 0,19 = 8 898 Kč.

Celkové výdaje zaměstnavatele: 46 830 Kč – 8 898 Kč = 37 932 Kč.

Varianta B – Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci 35 000 Kč/rok na jeho soukromé životní pojištění

Řešení u zaměstnance:

Podle § 6 odst. 9 písm. p)

Nahrávám...
Nahrávám...