dnes je 11.8.2022

Input:

Sankce v daňovém řízení

10.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.9
Sankce v daňovém řízení

Ing. Ivan Macháček

Podle § 25 odst. 1 písm. f) ZDP jsou daňově neuznatelným výdajem (nákladem) veškeré penále, úroky z prodlení a pokuty s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP, úroky z posečkané částky a dále přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění.

Dle znění § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP jsou daňově uznatelnými výdaji (náklady) smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů, a to jen v případě, pokud byly zaplaceny.

Uvedeme si dále případy daňově neuznatelných sankcí:

  • veškeré sankce vyplývající z daňového řádu ve znění zákona č. 283/2020 Sb.,

  • veškeré

Nahrávám...
Nahrávám...