dnes je 12.5.2021

Input:

Řešení otázek a procvičení k lekci 5

30.4.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

19
Řešení otázek a procvičení k lekci 5

Vaším úkolem bylo odpovědět na následující otázky:

1. Pacienta v pokročilém stadiu rakoviny, dlouhodobě hospitalizovaného na lůžkovém oddělení, jehož stav se nelepšil, navštívil guru sekty, ke které se pacient krátce předtím připojil.

Pacientovi poradil, že má-li se uzdravit, musí každé poledne sníst speciální pokrm z hub a exotických bylin, jejichž zásobu a návod k přípravě pacientovi na pokoji zanechal, spolu s malým gongem, do kterého má vždy přesně o půlnoci udeřit, aby zaplašil zlé duchy způsobující nemoc.

Hned další ráno si samozřejmě spolupacienti stěžovali, že se kvůli „magickému” gongu nemohli pořádně vyspat. Sestra po krátkém konfliktu pacientovi gong zabavila a z jeho pokoje odnesla též zanechané potraviny, s tím, že pacient bude dostávat stravu normálně z nemocniční kuchyně jako všichni ostatní pacienti.

Pacient si stěžuje, že došlo k porušení jeho náboženských a majetkových práv. Primář oddělení chce pacientovi vyjít vstříc, ale nechce porušit žádné předpisy. Jak hodnotíte následující varianty jeho postupu?

a) Vyhověl v plné míře pacientovi, gong i potraviny mu vrátil. Nespokojeným spolupacientům na pokoji vysvětlil, že se jedná o smrtelně nemocného pacienta, u kterého nic nezabírá, a je proto třeba ponechat mu aspoň tu naději, kterou má, i za cenu trochy hluku.

b) Gong a potraviny nepodléhající zkáze uschoval s tím, že si je pacient může vyzvednout po propuštění z nemocnice, a vystavil mu na ně potvrzení. Potraviny podléhající zkáze nechal zlikvidovat jako biologický odpad. Pacienta znova poučil o ustanovení Vnitřního řádu nemocnice, které nařizuje klid v nočních hodinách a spolupacientům se omluvil za komplikace.

c) Pacientovi vrátil jeho gong s tím, že vzhledem k tomu, že standardní pokoje jsou vícelůžkové, v zájmu klidu ostatních pacientů na něj nemůže zvonit po 22:00. Pokud by trval na půlnoční hodině, navrhuje, aby si pacient zaplatil nadstandard ve dvoulůžkovém pokoji, kde druhé lůžko není obsazeno a kde jsou dveře dobře izolující hluk. Odstranil z pokoje nemocných vše, co se kazí nebo by mohlo být epidemiologickým rizikem. Pacientovi sdělil, že sice nemocniční kuchyně odmítla připravovat jeho speciální jídlo, ale s personálem oddělení se shodli, že mu ho může každé poledne někdo z jeho sekty uvařit na malém vařiči v kuchyňce pro personál, za poplatek 2 000 Kč měsíčně k pokrytí nákladů na energie.

K nastíněné kazuistice nelze nalézt žádné právní ustanovení, které by poskytlo doslovné řešení – zákon zpravidla neobsahuje popisné řešení konkrétních životních situací, a to často ani méně neobvyklých, než je tato. Úlohou zdravotníka je nalézt pomocí zákonných principů takové řešení, které je současně lidské a současně zasahuje co nejméně do práv všech zúčastněných.

V situaci ad a) postupoval primář spíše nesprávně. 

V prostředí nemocnice je prioritou zajistit podmínky pro úspěšný léčebný proces pacientů. Při pobytu v nemocnici jsou proto přípustné zásahy do náboženských, majetkových, rodinných a jiných práv, pokud jsou přiměřené a pokud směřují k ochraně zdraví (zajištění klidu, bezpečí, prevence šíření nákaz). V popsané situaci tedy došlo k zásahu do práv ostatních pacientů, kteří mají nárok na klidný spánek při své nemocniční léčbě.

V situaci ad b) primář postupoval v souladu s právními předpisy.

V případě stížnosti by si s největší

Nahrávám...
Nahrávám...