dnes je 22.10.2021

Input:

Nakládání s léčivy z domácností podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

9.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.3
Nakládání s léčivy z domácností podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Ing. Petr Šulc

Nová právní úprava nakládání s odpady, účinná od 1. ledna 2021, daná zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a následně doplněná prováděcí vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška č. 273/2021 Sb. s účinností od 7. 8. 2021), podrobně upravuje pravidla pro nakládání s léčivy z domácností.

Tato oblast je v novém zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech upravena zcela nově v § 91. Jedná se o ustanovení, která doplňují požadavky v zákoně o léčivech, aby byl systém ucelený a bránil tak nevhodnému nakládání s těmito specifickými odpady.

Provozovatel lékárny soustřeďuje odpad léčiv z domácností převzatý od fyzických osob odděleně od odpadů, kterých je původcem, a vede pro něj samostatnou průběžnou evidenci v rozsahu podle § 94 odst. 1 zákona o odpadech.

Provozovatel lékárny plní ve vztahu k odpadu léčiv z domácností, převzatému v souladu se zákonem o léčivech, povinnosti zaslání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady a dále má povinnost předat krajskému úřadu údaje o množství odpadu léčiv z domácností, který předal do zařízení pro nakládání s odpady v průběhu uplynulého kalendářní čtvrtletí. Údaje předává provozovatel lékárny písemně na

Nahrávám...
Nahrávám...