dnes je 22.10.2021

Input:

48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.5.2020

č. 48/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. března 1997
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
242/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
doplňuje
2/1998 Sb.
(k 27.1.1998)
mění, doplňuje
127/1998 Sb.
(k 30.6.1998)
mění
225/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
363/1999 Sb.
(k 31.12.1999)
mění, stanoví účinnost do: 31.12.2000
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
mění
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění v § 5 písm. a) bod 7
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 7 odst. 1 písm. d)
nález ÚS
167/2000 Sb.
(k 31.12.2000)
ruší § 17 odst. 5
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 2
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 30 odst. 1, odst. 3 písm. a) a c), § 55 odst. 3)
459/2000 Sb.
(k 31.12.2000)
v § 17 mění odst. 5 a vkládá odst. 6 až 11, vkládá § 55a, v § 61 ruší ustanovení o konci účinnosti
176/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 5 písm. c), § 8 odst. 4, § 53 odst. 1 a 3, vkládá nový § 53a a 53b
176/2002 Sb.
(k 9.5.2002)
mění, v § 54 doplňuje odst. 3 až 5
176/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, pozbývá platnosti změna § 54
198/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 7 odst. 1 doplňuje písm. n)
285/2002 Sb.
(k 1.9.2002)
mění § 13 odst. 2, vkládá nový § 35a,
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 27, § 47 až 49, vkládá nový § 55b
222/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 7 odst. 1 doplňuje písm. o)
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
v § 30 odst. 3 ruší písm. a), mění písm. b) a písm. c)
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 5 písm. a) bod 9 ruší slova
424/2003 Sb.
(k 12.12.2003)
v § 13 odst. 2 vkládá písm. g, v § 15 nový odst. 6
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 2 odst. 5 a § 5 písm. a)
425/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 5 písm. b)
455/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
nové znění § 35a
85/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 5 písm. b)
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 5 písm. a) bod 8 doplňuje slova
422/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
v § 13 mění odst. 1 a doplňuje odst. 3
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění § 5 písm. a) bod 13 a doplňuje slova v § 11 odst. 4
438/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 15, doplňuje odst. 5 až 10, mění § 53, kde vkládá odst. 2 až 9 a přílohu č. 2
123/2005 Sb.
(k 30.3.2005)
mění § 10 odst. 1, § 15 odst. 6 a 7, § 17 odst. 3, § 40 odst. 3 a doplňuje odst. 4 a 5, vkládá § 53c, v příl. č. 3 mění číslo 128, nová přechodná ust.
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
mění § 5 písm. a) bod 11
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění slova v § 55 odst. 4
350/2005 Sb.
(k 13.10.2005)
v § 7 odst. 1 doplňuje písm. p)
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 5 písm.  a) bodu 9 vkládá slova
47/2006 Sb.
(k 27.2.2006)
mění § 7 odst. 1 písm. k)
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7 odst. 1 písm. g) § 22 písm. d); vkládá § 17a a v § 22 písm. e)
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7 odst. 1 písm. f)
117/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 17 odst. 2, 4, 5, § 40 odst. 2, § 41 odst. 6, § 41 odst. 7
ruší v § 17 odst. 6 až 11,
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 7 odst. 1 písm. p) nahrazuje slova
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 5 písm. b) bod 4, § 7 odst. 1 písm. d) a § 38
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění § 10 odst. 3; vkládá § 10a a v § 40 odst. 6
245/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
vkládá v § 17 odst. 1 a § 45a, mění § 40 odst. 2
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 38 nahrazuje slova
340/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 22a
nález ÚS
57/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
v § 15 ruší slova v odst. 5 a odst. 10
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 5 písm. a) v bodě 9 vkládá slova
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 38 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 53a odst. 3 písm. b) nahrazuje slova
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 7 odst. 1 písm. i), § 8 odst. 2 písm. m), § 11 odst. 4, § 16a odst. 2 písm. b)
137/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
mění § 55
270/2008 Sb.
(k 1.8.2008)
mění § 16a a § 16b odst. 2
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 11 odst. 4 vkládá slova
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 7 odst. 1 písm. f) a k)
59/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 16a a § 16b
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
změnu v § 5 písm. a) bodu 9 již s ohledem na předchozí novely nelze uskutečnit
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 39e odst. 3, § 39f odst. 5 písm. a) a vkládá v § 40 nové odst. 7 až 9
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 39e odst. 7 a § 45a odst. 6
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 15 odst. 6, § 30 odst. 2 písm. b), 39a odst. 4, § 39b odst. 4, § 39c, § 39f odst. 3, § 39i odst. 1 písm. a), § 39l; vkládá nové § 39o a 39p; nová přechodná ustanovení
298/2011 Sb.
(k 1.12.2011)
mění, 86 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
298/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 16a odst. 1 písm. d), § 17 odst. 8 a § 30 odst. 2 písm. a)
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 písm. a) a § 8 odst. 2 písm. d)
369/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 204 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 15 odst. 6 písm. f) a přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
1/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění § 2 odst. 5
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 5 písm. a) bod 7
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 8
403/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 7
44/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 35a; nové přechodné ustanovení
nález ÚS
238/2013 Sb.
(k 5.8.2013)
ruší ustanovení § 11 odst. 1 písm. f), § 12 písm. n), § 13 odst. 3 až 8 a slova v § 17 odst. 4
nález ÚS
238/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší ustanovení § 16a odst. 1 písm. f), § 16a odst. 9 až 11, § 32 odst. 5, § 44 odst. 5 a dále ruší slova v § 44 odst. 6
60/2014 Sb.
(k 22.4.2014)
mění, celkem k datu 17 novelizačních bodů
60/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
109/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 40
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 7
256/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 11, § 13, § 16a, § 16b, § 18, § 32, § 40 a § 53; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 písm. a) a § 9 odst. 3
1/2015 Sb.
(k 6.1.2015)
mění § 33; vkládá přílohu č. 5; nová přechodná ustanovení
200/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění, celkem k datu 45 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
200/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 17 odst. 1 a vkládá nový § 17b
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
mění § 7 odst. 1 písm. q)
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 7 a § 11 odst. 3
66/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 39a; nové přechodné ustanovení
150/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 7 odst. 1 písm. n)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 32, § 39c, § 39e, § 39j, § 39q, § 45a
200/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7 odst. 1
nález ÚS
231/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
ruší část ust. § 15 odst. 12 a část přílohy č. 3 oddílu C
290/2017 Sb.
(k 15.9.2017)
ruší v § 39a odst. 7
290/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7, § 16b, § 17a, § 30, § 39a, § 39b, § 45a, § 55 a přílohu č. 1; nová přechodná ustanovení
282/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 1, § 11, § 15, § 17, § 32, § 39n, § 41a, § 42, § 45a, přílohu č. 3; vkládá nový § 32a a novou část sedmou; nová přechodná ustanovení
282/2018 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 12 a § 16b odst. 1
45/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění přílohu č. 1
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
vkládá § 40a
262/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 15 odst. 5, § 16b odst. 1; vkládá nový § 32b
277/2019 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 30 odst. 2 písm. f) - dosud neuvedeno
165/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 17 odst. 1 - dosud neuvedeno
205/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 30 odst. 2 písm. b)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie51) a upravuje
a) veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zdravotní pojištění”),
b) rozsah a podmínky, za nichž jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby (dále jen „hrazené služby”),
c) způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění,
d) způsob stanovení úhrad zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz hrazených ze zdravotního pojištění.
(2) Tento zákon se použije, nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „koordinační nařízení”) jinak49) .
§ 2
Osobní rozsah zdravotního pojištění
(1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny:
a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,
b) osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, (dále jen „pojištěnci”).
(2) Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu1a) , zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu.1c)
(3) Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance [§ 5 písm. a)], ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované podle zvláštního právního předpisu1a) .
(4) Sídlem zaměstnavatele se pro účely zdravotního pojištění rozumí u právnické osoby její sídlo, jakož i sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o zahraniční fyzickou osobu, místo jejího podnikání.
(5) Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které na území České republiky vykonávají nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti, a dále osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a jsou činny v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, a osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné (§ 8 odst. 4).
§ 3
Vznik a zánik zdravotního pojištění
(1) Zdravotní pojištění vzniká dnem:
a) narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky,
b) kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem [§ 5 písm. a)],
c) získání trvalého pobytu na území České republiky.
(2) Zdravotní pojištění zaniká dnem:
a) smrti pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého,
b) kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem [§ 5 písm. a)],
c) ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
ČÁST DRUHÁ
POJISTNÉ
Plátci pojistného zdravotního pojištění
§ 4
Plátci pojistného zdravotního pojištění (dále jen „plátci pojistného”) jsou:
a) pojištěnci
Nahrávám...
Nahrávám...