dnes je 10.6.2023

Input:

Přehled daňového řešení vybraných zaměstnaneckých benefitů

4.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.10.10
Přehled daňového řešení vybraných zaměstnaneckých benefitů

Ing. Ivan Macháček

Přehled vybraných nepeněžních a peněžních plnění zaměstnavatele s uvedením jejich osvobození či zdanění u zaměstnance

       
Plnění zaměstnavatele podnikatelské sféry Zdanění u zaměstnance Ustanovení ZDP ke zdanění plnění u zaměstnance Ustanovení ZDP k osvobození od daně z příjmů
Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání zajišťovaná zaměstnavatelem – nepeněžní příjem zaměstnance ANO § 3 odst. 2  
Úhrada jízdenek do zaměstnání za hromadnou dopravu ANO § 3 odst. 2  
Bezúplatné poskytnutí vozidla pro služební a soukromé účely ANO § 6 odst. 6  
Náhrady cestovních výdajů do výše limitu NE   § 6 odst. 7 písm. a)(není předmětem daně)
Náhrady cestovních výdajů nad výši limitu ANO § 6 odst. 7 písm. a)  
Odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele – nepeněžní plnění NE   § 6 odst. 9 písm. a)
Rekvalifikace zaměstnanců – nepeněžní plnění NE   § 6 odst. 9 písm. a)
Odborný rozvoj zaměstnanců nesouvisející s předmětem činnosti zaměstnavatele – nepeněžní plnění poskytované z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění a na vrub nedaňových výdajů NE   § 6 odst. 9 písm. d)
Odborný rozvoj zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace, rekvalifikace) – peněžní plnění ANO § 6 odst. 9 písm. a)  
Poskytování stravenek – nepeněžní plnění NE   § 6 odst. 9 písm. b)
Peněžitý příspěvek na stravování do výše limitu NE § 6 odst. 9 písm. b)
Peněžitý příspěvek na stravování nad limitní výši ANO § 6 odst. 9 písm. b) 
Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění a na vrub nedaňových výdajů – nepeněžní plnění NE   § 6 odst. 9 písm. c)
Poskytování nealkoholických nápojů – peněžní plnění ANO § 3 odst. 2
§ 6 odst. 9 písm. c)
Příspěvek na rekreaci do 20 000 Kč poskytnutý z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění a na vrub nedaňových výdajů – nepeněžní plnění NE   § 6 odst. 9 písm. d)
Příspěvek na rekreaci nad 20 000 Kč – nepeněžní plnění ANO § 6 odst. 9 písm. d)  
Příspěvek na rekreaci – peněžní plnění ANO § 3 odst. 2
§ 6 odst. 9 písm. d)
 
Příspěvek na sportovní a kulturní vyžití poskytnutý z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění a na vrub nedaňových výdajů – nepeněžní plnění NE   § 6 odst. 9 písm. d)
Příspěvek na sportovní a kulturní vyžití – peněžní plnění ANO § 3 odst. 2
§ 6 odst. 9 písm. d)
 
Příspěvek na pořízení zboží nebo služeb zdravotního charakteru poskytnutý z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění a na vrub nedaňových výdajů – nepeněžní plnění NE   § 6 odst. 9 písm. d)
Příspěvek na pořízení zboží nebo služeb zdravotního charakteru – peněžní plnění ANO § 3 odst. 2
§ 6 odst. 9 písm. d)
 
Příspěvek na nákup tištěných knih – nepeněžní plnění NE   § 6 odst. 9 písm. d)
Příspěvek na nákup tištěných knih – peněžní plnění ANO § 3 odst. 2
§ 6 odst. 9 písm. d)
 
Nepeněžní dary do výše 2 000 Kč ročně poskytnuté z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění a na vrub nedaňových výdajů NE   § 6 odst. 9 písm. g)
Nepeněžní dary nad 2 000 Kč ročně ANO § 3 odst. 2
§ 6 odst. 9 písm. g)
 
Peněžní dary z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění a na vrub nedaňových výdajů ANO § 3 odst. 2
§ 6 odst. 9 písm. g)
 
Přechodné ubytování zaměstnanců – nepeněžní plnění do 3 500 Kč měsíčně NE  § 6 odst. 9 písm. i)
Přechodné ubytování zaměstnanců – nepeněžní plnění nad 3 500 Kč měsíčně ANO § 3 odst. 2
§ 6 odst. 9 písm. i)
 
Peněžní příspěvek na přechodné ubytování ANO § 3 odst. 2
§ 6 odst. 9 písm. i)
 
Bezúročná zápůjčka zaměstnanci do 300 000 Kč NE   § 6 odst. 9 písm. v)
Bezúročná zápůjčka zaměstnanci nad 300 000 Kč ANO § 3 odst. 2
§ 6 odst. 9 písm. v)
 
Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na životní pojištění zaměstnance v úhrnu do 50 000 Kč ročně NE   § 6 odst. 9 písm. p)
Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na životní pojištění zaměstnance nad 50 000 Kč ročně ANO § 3 odst. 2
§ 6 odst. 9 písm. p)
 
Prodej výrobků a služeb za nižší ceny než obvyklé ceny ANO § 6 odst. 3  
Nahrávám...
Nahrávám...