dnes je 14.6.2024

Input:

Spolupráce s registrujícími praktickými lékaři pracovníků

25.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2
Spolupráce s registrujícími praktickými lékaři pracovníků

JUDr. Anna Janáková

Registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství zná zdravotní stav fyzické osoby, která si ho zvolila, neboť jí poskytuje primární ambulantní péči, jejímž účelem je poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové péče a konzultace, dále koordinaci a návaznost zdravotních služeb poskytovaných jinými poskytovateli [§ 7 odst. 2 písm. 2) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách].

Výpis ze zdravotnické dokumentace

Právě od registrujícího praktického lékaře uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance si vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb pro svou posudkovou činnost výpis ze zdravotnické dokumentace – podrobnosti a vzor viz kapitola 6.3a této publikace – Výpis ze zdravotnické dokumentace. Informace, které poskytovatel pracovnělékařských služeb získá od registrujícího praktického lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství, jsou jedním z nepostradatelných podkladů pro posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby k práci.

Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu

Novela zákona č. 373/2011 Sb., právně účinná od 1. prosince 2012, zavedla možnost nahradit výpis ze zdravotnické dokumentace pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby pro stejný účel potvrzením o tom, že nebyla od posledního vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace zjištěna změna zdravotního stavu. Tento postup může praktický lékař zvolit za předpokladu, že:

  1. výpis požádá stejný poskytovatel, který již dříve vydal lékařský posudek (v našem případě poskytovatel pracovnělékařských služeb), a
  2. nedošlo od dříve vydaného výpisu ze zdravotnické dokumentace ke změně zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby.

Podrobnosti a vzor viz kapitola 6.3b této publikace – Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu.

Záznam do zdravotnické dokumentace o PLS

Výpis ze zdravotnické dokumentace, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu není třeba požadovat, pokud je registrující poskytovatel zároveň poskytovatelem pracovnělékařských služeb (což předpisy nevylučují, ale přímo připouštějí). V takovém případě se údaje ze zdravotnické dokumentace vedené registrujícím poskytovatelem zaznamenají v nezbytném rozsahu do zdravotnické dokumentace o pracovnělékařských službách.

Důvodné podezření na změnu zdravotního stavu

Ošetřující lékař (a to i registrující praktický lékař), který má důvodné podezření, že:

  • změnou zdravotního stavu pacienta došlo ke změně zdravotní způsobilosti k činnosti nebo k výkonu činnosti s podmínkou, anebo že

  • pacientův zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byl

Nahrávám...
Nahrávám...