dnes je 6.12.2023

Input:

Řešení otázek a procvičení lekce 4

21.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15
Řešení otázek a procvičení lekce 4

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková

Vaším úkolem bylo odpovědět na následující otázky:

1. Na rušném oddělení se pacient připravoval na plánovanou operaci loketního kloubu. Krátce před zákrokem za ním na pokoj přišla zdravotní sestra a předložila mu k podpisu třístránkový formulář nadepsaný "informovaný souhlas se zákrokem".

Když se pacient ptal, co to je, sestra mu odpověděla, že je to jen taková byrokratická formalita a aby to na poslední stránce podepsal, prosím rychle, operatéři už jsou připraveni. Pacient bez čtení otočil na poslední stránku a s určitými obtížemi dokument podepsal levou, nezraněnou rukou. Krátce nato byl operován.

Zákrok byl proveden lege artis. Vlivem okolností, které občas u takového druhu pacientů nastanou a nelze jim zcela předejít, se však funkce operovaného kloubu oproti stavu před operací ještě zhoršila. Pacient nemocnici žaluje, mj. pro nedostatečné poučení o rizicích operace. Posuďte sílu následujících argumentů obou stran:

a) Žalovaná nemocnice předkládá jako listinný důkaz formulář informovaného souhlasu. Popis tohoto rizika je v dokumentu obsažen, dokument v závěru uvádí: "Vše jsem si řádně přečetl, měl jsem možnost klást dotazy, se zákrokem po poučení souhlasím." Žalovaná strana uvádí, že dokument je řádně pacientem podepsán, což tvrzení žalobce o nedostatku poučení vylučuje.

b) Žalovaná nemocnice tvrdí, že pacient operaci za každou cenu chtěl, a to co nejdříve, dokonce si stěžoval řediteli na dlouhé čekací doby, a bez ohledu na dostatečnost či nedostatečnost poučení by operaci podstoupil.

c) Žalobce tvrdí, že dokument nepodepsal, podpis pod předkládaným dokumentem se vůbec nepodobá jeho běžnému podpisu a že dokument je podvrh.

d) Žalobce tvrdí, že se s ním před operací nikdo nebavil kromě krátké chvíle se sestrou, tvrdí, že nevěděl, co podepisuje, proto jeho souhlas není platný.

Všechny argumenty jsou v případě soudního

Nahrávám...
Nahrávám...