dnes je 14.6.2024

Input:

Přehled o dokumentaci o pracovnělékařských službách

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1
Přehled o dokumentaci o pracovnělékařských službách

JUDr. Anna Janáková

Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen vést dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele. Tato dokumentace je poměrně pestrou směsicí dokumentů.

Základní rozdělení dokumentace o PLS

Zásadně se dokumentace o PLS dělí na dvě skupiny, a to na část, která má charakter zdravotnické dokumentace (týkající se konkrétní fyzické osoby) ve smyslu ustanovení § 52 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a na část o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, která nemá charakter zdravotnické dokumentace.

Jiné hledisko druhů dokumentace o PLS

Na dokumentaci o pracovnělékařských službách můžeme dále nahlížet z následujících úhlů pohledu:

1, dokumentace o PLS prováděných pro zaměstnavatele, kterou vyhotovuje poskytovatel pracovnělékařských služeb, a to písemnosti ohledně poradenství a dohledu, výsledky analýz apod.,

2. dokumentace o PLS, kterou poskytovatel získává ke své činnosti zejména od zaměstnavatele (různé zprávy, rozhodnutí, opatření apod.),

3. dokumentace o poskytnutých PLS, jež se vztahuje ke konkrétnímu zaměstnanci,

Nahrávám...
Nahrávám...